Àfrica, dia 3. Capacitats (I) / Africa, día 3. Capacidades (I)

Published: 27 July 2011

No entenia perquè anàvem a visitar tants centres dedicats a la millora de les persones amb discapacitats a Tanzània. No ho entenia perquè tenia els ulls posats a Europa. I des d’Europa, haver de conviure amb una cadira de rodes o néixer amb sordesa, són problemes que han estat integrats en la nostra societat. Amb el temps, les persones que els pateixen han trobat facilitats per poder desenvolupar una vida normal.

Però això és l’Àfrica, i per bo i per dolent, les coses no són com a Europa. Les persones que tenen discapacitats físiques viuen sovint marginades i apartades d’una societat que en moltes ocasions encara no entén la importància de la seva inclusió. Qualsevol petit avenç en aquest àmbit és més que ben rebut per les persones que viuen amb discapacitats.

Un bon exemple és el treball que CEFA, una organització no governamental  italiana realitza a Dar es Salaam. El seu projecte “Less is more”, finançat per la Unió Europea, permet als joves amb discapacitats fer 3 mesos d’aprenentatge en un sector concret (per convertir-se en pastissers, cuiners o cambrers), i després, realitzar un període de pràctiques en alguna empresa participant del projecte. Segons la organització, el 40% dels joves ha aconseguit la feina després d’aquest temps.

I això és un gran èxit en aquest país africà.

 

Estudiants de pastisseria a l'Hotel Slipway (Dar es Salaam)

-----------------------

 

No entendía porque íbamos a visitar tantos centros dedicados a la mejora de las personas con discapacidades en Tanzania. No lo entendía porque tenía los ojos puestos en Europa. Y des de Europa, tener que convivir con una silla de ruedas o nacer con sordera, son problemas que han sido integrados en nuestra sociedad. Con el tiempo, las personas que lo padecen han encontrado facilidades para poder desarrollar una vida normal.

Pero esto es África, y para lo bueno y para lo malo, las cosas no son como en Europa. Las personas que tienen discapacidades físicas viven a menudo marginalizadas y apartadas de una sociedad que en muchas ocasiones aún no entiende la importancia de su inclusión. Cualquier pequeño avance en este ámbito es más que bienvenido por las personas que viven con discapacidades.

Un buen ejemplo es el trabajo que CEFA, una organización no gubernamental italiana, realiza en Dar es Salaam. Su proyecto “Less is more”, financiado por la Unión Europea, permite a los jóvenes con discapacidades hacer 3 meses de aprendizaje en un sector concreto (para convertirse en panaderos, cocineros o camareros) , y después, realizar un período de prácticas en alguna empresa participante del programa. Según la organización, el 40% de los jóvenes han conseguido el trabajo después de este tiempo.

Y esto es un gran éxito en este país africano.

Comments